Sacrament van het Vormsel

In de vorige editie hebben we het al gehad over de doop en de Communie. Samen met het Vormsel vormen deze sacramenten de zogenoemde ‘initiatiesacramenten.’ Met andere woorden: deze drie horen bij elkaar om volledig bij de Kerk te horen. Denk aan het kruisteken, die maken we in Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Bij de doop mag je heel bijzonder een kind van God de Vader zijn. Bij de Communie ontvang je Jezus de Zoon en met het Vormsel de heilige Geest, de liefde van God. Het Vormsel heeft te maken met ‘toegerust zijn.’ Als ouders wil je aan je kinderen alles meegeven zodat ze later goed toegerust zijn om zelfstandig door het leven te gaan. In die zin is, in de visie van de Kerk, het Vormsel doen op de 1e plaats een keus van de ouders om dit aan kinderen mee te geven en daarna pas een keus van het kind zelf. Ik merk dat dat laatste een steeds grotere rol gaat spelen ten opzichte van het eerste. Kinderen in de leeftijd van 11/12 jaar gaan een nieuwe fase in, opgroeiend naar volwassenheid en zelfstandigheid. Tijdens het Vormen leggen de ouders hun hand op de schouders van hun kind. Het is alsof ouders willen zeggen: ‘nu moet je het zelf gaan doen, we zullen je niet meer hoeven dragen maar blijven je wel steunen.’ Dat is wat God ook in ons leven wil zijn. Veel dingen moeten we zelf oplossen, maar God is er met zijn liefde wel altijd als een steun in de rug!

Uw bijdrage voor uw eigen parochie!

Sinds 1 januari 2022 zijn we met de drie parochies Afferden, Bergen en Siebengewald 1 federatie door 1 bestuur te vormen. Echter, elke parochie blijft zijn eigen unieke identiteit en kleur behouden. Als pastoor, samen met véle vrijwilligers doen we er alles aan om de Kerk dicht bij de mensen te brengen en van betekenis te zijn; in gelovige zin maar óók in menselijke zin! Toch kunnen we (helaas) dit niet allemaal zonder financiële bijdrage. Heel graag willen we de kerkbijdrage/gezinsbijdrage onder uw aandacht brengen. Wat is de parochie u waard??

Het rekeningnummer is NL78 RABO 0101802285

Palmpasenstokken knutselen en gezinsmis

Samen met álle kinderen willen we Palmpasenstokken versieren. Dit gaan we doen op dinsdag 28 maart vanaf 14.15 uur in de aula van de basisschool. Vanwege de voorbereiding heel graag opgeven uiterlijk vrijdag 17 maart via rickblom7@hotmail.com of 06 – 557 228 69 met vermelding van:

– naam kind

– welke school

Om de kosten te dekken vragen we een bijdrage van 5 euro per kind. Tijdens een speciale gezinsmis worden de Palmpasen stokken gezegend. Ook worden er palmtakjes gezegend die alle mensen na afloop van de viering mee naar huis mogen nemen. Dit is op zaterdag 1 april om 19.00 uur in de kerk m.m.v. het kinderkoor.

De Huispaaskaarsen (tot 19 maart) en de reis naar Lourdes van 29 april t/m 4 mei zijn nog te bestellen viaPastoor Rick Blom of op de sacristie.

Afscheid pater Bruno

Helaas gaat pater Bruno ons verlaten! Hij is terug geroepen naar zijn gemeenschap in Zundert. Op zondag 26 maart om 11.00 uur, in de parochie Bergen, nemen we afscheid van hem. Na de H. Mis is er koffie en thee en de gelegenheid om persoonlijk van hem afscheid te nemen.