Augustus wordt ook wel de ‘oogstmaand’ genoemd. Na zaaien komt oogsten. Elke landbouwer weet dat. Wie goed zaait zal goed oogsten! We hebben dat ‘zaaien’ zelf in de hand. In overdrachtelijke zin betekent dat voor ons: ‘wie goed doet, goed ontmoet.’ Wanneer wij woorden spreken die er toe doen, (kritisch) opbouwend, bemoedigend, troostend; woorden waarbij we onze nabijheid tonen, dan zaaien we op een goede manier. Niet voor niks dat Jezus in zijn verhalen in de bijbel, beeldspraak gebruikt over zaaien en dat koppelt aan het Woord dat God tot ons wil spreken. Sterker nog: Jezus wordt gezien als ‘het Woord’ dat neerdaalt uit de hemel.

Wij helpen Jezus en zijn boodschap te verspreiden door onze woorden, door goed te zaaien. Maar zaaien betekent ook ‘actie’; woorden krijgen pas écht betekenis wanneer we de daad bij het woord voegen. Ik hoop dat we kunnen oogsten; dat de woorden die we spreken, en de daden eraan toevoegend, vruchtbaar zijn en ons doet groeien in onderlinge saamhorigheid.

Ik heb nog een interessante weerspreuk gevonden: ‘Augustus eerste week heet en laf, ziet men veel winterse sneeuw, wacht maar af.’ Volgens mij hebben we de 1e week in augustus best wat regen gehad? Wie weet hebben we een zachtere winter? Hoe dan ook: als we onder elkaar maar niet het vuur (te warm) aan de schenen leggen en de binding tussen elkaar maar niet laten verwateren.

Goeie oogst!

Pastoor Rick Blom.

Om alvast te noteren

Zondag 27 augustus om 09.30 uur de Oogstdankviering bij Loonwerkersbedrijf Janssen, Pannenweg 8 Siebengewald. Muziek wordt verzorgd door de gezamenlijke kerkkoren van de 3 parochies. Iedereen is meer dan welkom!!image_pdf