Verslag vergadering dorpsraad 24-03-2022

Aanwezig:
Henk Hendriks (voorzitter) en Ton Wijers (notulist)
Afwezig:
René Aengenend, Piet Manders, Pierre Kempen en Cor van Ginkel
Gasten:
Luke Kepser

Opening online vergadering

Ingekomen stukken / mededelingen:

 • Brief Dialectnamen op komborden – C. Ponjee (Wethouder Gemeente Bergen)
  We hebben een brief gekregen van de gemeente waarin we (verbaasd) vernamen dat er te weinig draagvlak zou zijn, want tijdens het vooroverleg kwam duidelijk naar voren dat alle dorpsraden er achter stonden. De wethouder heeft het ‘on hold’ gezet. We wachten af.
 • Mail Verduursamen2030 in Afferden – Hans Pijls
  De vraag of wij als Dorpsraad geïnteresseerden kennen die samen met Hans en de gemeente mensen willen verbinden wat betreft verduurzamen. Wij hebben contact gezocht met Hans en hem op weg geholpen.
 • Mail project Minibieb – Valaine Dirks
  Er is een mail binnen gekomen of er in Afferden interesse is voor het plaatsen van een minibieb (compacte boekenkast buiten). Een mooi initiatief wat volledig zal worden gefinancierd door de gemeente Bergen. Wij dragen dit initiatief dan ook een warm hart toe en zullen positief reageren. Wordt hopelijk snel vervolgd.

Financiën dorpsraad

 • Geen mededelingen.

Rondvraag

 • Nieuw slot geplaatst poort speeltuin.
  Door vandalisme was het slot van de toegangspoort naar de speeltuin vernield. Piet heeft het defecte slot verwijderd, een nieuw besteld en deze weer gemonteerd. Nu kan de poort weer dicht, waardoor de kinderen veilig in de speeltuin kunnen spelen.

Voorzitter sluit de vergadering

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.