Vallen en opstaan!

In onze parochiefederatie Afferden, Bergen en Siebengewald zijn er een heleboel vieringen om aan deel te nemen. Maar ik wil 2, eigenlijk 3 vieringen bijzonder onder uw aandacht brengen!

De Kruisweg en de Paaswake. Deze twee vieringen horen bij elkaar; ze symboliseren ‘vallen en opstaan’. Op vrijdag 15 april houden we de kruisweg om 16.00 uur; er hangen mooie staties aan de muren van de kerk die de kruisweg uitbeelden: de weg die Jezus met het kruis is gegaan. Onderweg drie keer gevallen, onderweg door Simon geholpen, onderweg getroost door huilende vrouwen. Het is een vallen, maar ook weer een opstaan! Het échte opstaan vieren we met de Paaswake op zaterdag 16 april om 20.00 uur, de verrijzenis van Jezus. Maar dit is ook een verhaal dat gaat over ons! Iedereen maakt wel eens mee dat we vallen door wat voor omstandigheden ook. We hebben dan kracht nodig om op te staan, maar niet altijd kunnen we dit op eigen kracht. We hebben andere nodig én de Ander (Jezus) wil ons graag helpen opstaan door de kracht van zijn liefde. Bijzonder uitgenodigd om deze 2 momenten bij ons in de kerk mee te vieren!

Uiteraard bent u meer dan welkom op 2e Paasdag om 11.00 uur, een feestelijke Mis met het muziekgezelschap ‘RePeat’!

Pastoor Rick Blom