Brigitta den Boer is vanavond tijdens de opening van het Offers carnavalsseizoen in Iedershuus uitgeroepen tot de nieuwe Offerse Knikker. Zij is de derde vrouw in een reeks van 14 Offerse Knikkers en niet onbelangrijk, afkomstig van buiten het dorp.

Haar inzet voor het dorp is echter onbetwist. Belangeloos heeft zij zich, vaak op de achtergrond, op een constructieve manier ingezet voor een leefbaar Offere. Met een goed luisterend oor brengt zij de wensen van de dorpelingen in kaart en weet die met succes onder de aandacht van de gemeente te brengen. Haar inspanningen voor de Dorpsraad, de organisatie van onder meer een kunstexpositie in de Offerse kerk en haar onvermoeide inspanningen voor een toekomstbestendig accommodatiebeleid hebben er toe geleid dat zij ook zichzelf binnen de gemeenschap op de kaart heeft gezet. De toewijzing voor de 14e Offerse Knikker door de Knikkerpliesie lag derhalve eigenlijk voor de hand.

Felicitaties, bloemen en een jaar lang de titel ‘Offerse Knikker’ vielen haar vanavond als beloning ten deel.

Bron: Frans Thonen