Na een uitbundig ouderwets carnaval, waaraan ieder zijn eigen invulling heeft kunnen geven, tijd voor een bericht van GDWAF.

We leven weer in ‘zoveel mogelijk normaal na enkele vervelende coronajaren. Corona is zeker nog niet weg maar lijkt momenteel hanteerbaar.

Volgens planning de aankondiging van onze Goede Doelen Week Afferden. Deze zal plaatsvinden van dinsdag 11 t/m zaterdag 15 april 2023, de week na Pasen. De week daaraan voorafgaand (de Goede Week) worden de enveloppen bezorgd met de lijst van de 12 fondsen. Hierin kunt u weer uw bijdrage aan de GDWAF doen.

Brandwondenstichting voor laatste keer op de lijst

Over één van die fondsen, De Brandwondenstichting, een toelichting. Jacobien, de coördinator van dit fonds,  heeft begin vorig jaar aangegeven het werk van De Brandwondenstichting niet langer meer te kunnen combineren met haar overige werkzaamheden/bezigheden. Ze heeft toen aangegeven dat de collecte van 2022 haar laatste collecte zou zijn.

Jacobien voor alle inzet voor de brandwondenstichting en de GDWAF bedanken we je vanaf deze plaats van ganser harte. Je hebt vele uurtjes al die jaren in dat vrijwilligerswerk gestopt. Dankjewel hiervoor.

En dan… Er moest een nieuwe coördinator komen voor de Brandwondenstichting. Ook daarvoor heb jij Jacobien bij tal van mensen, vrienden, bekenden, dorpsgenoten, navraag gedaan of één van hen de rol van coördinator kon en wilde vervullen. Het is jou niet gelukt een vervanger te vinden. Ook de Brandwondenstichting zelf heeft zich afgelopen jaar ingespannen om een vervanger voor jou te vinden. Ze hadden hiervoor van het bestuur van GDWAF tot 1 januari 2023 de tijd gekregen. Zelfs met een advertentie in de KK is het ook hen niet gelukt een vervanger voor je te vinden. Helaas.

Daarmee zetten we als bestuur een punt achter de deelname van de Brandwondenstichting als één van de 12 fondsen op onze lijst. Elk fonds is namelijk verplicht naast het leveren van een aantal collectanten ook een coördinator te benoemen, die deel uitmaakt van de werkgroep met alle daarbij behorende taken.

Omdat De Hersenstichting het eerste fonds is dat op de wachtlijst voor de vrijgevallen plek in aanmerking komt, zal Antoinette Roersch zich de komende maanden inspannen om een coördinator voor dit fonds te vinden. Lukt dat, dan zal vanaf collecteweek 2024 De Hersenstichting de vrijgekomen plek invullen.

Tijdens collecte 2023 zal De Brandwondenstichting voor de laatste keer op onze fondsenlijst staan en zullen zij delen in de opbrengst van GDWAF 2023.

De voorbereidingen door onze werkgroep op collecteweek 2023 zijn in volle gang. We hopen er weer een mooie Goede Doelen Week Afferden van te maken en rekenen op jullie allemaal. Uiteraard namens die ons zo vertrouwde 12 fondsen op de Offerse lijst.

Vlak voor de GDWAF plaatsen we nogmaals een bericht in de KK met daarbij de lijst met deelnemende fondsen en de uitleg, zoals u die van ons gewend bent.

Dus:

Noteer al vast op de kalender: 11 t/m 15 april

OPROEP… OPROEP…

We zoeken nog handen die ons willen helpen met collecteren (max. één straat), enveloppen rondbrengen, tellen, hand en span diensten…

Help GDWAF een handje mee a.u.b.!

Meld jezelf aan bij Antoinette Roersch (0485 – 531599) of bij voorzitter Jan Kuppen (0485 – 532220)

(Voor vragen over de collecte en/of de wisseling van Brandwondenstichting en Hersenstichting kun je Martje Peeters 0485 – 541183 of Jan Kuppen 06 – 102 781 44 bellen).image_pdf