Afgelopen zaterdag is na de opening van het carnavalsseizoen door carnavalsverening de Peijas in Iedershuus de negende Offerse Knikker uitgereikt. Dit jaar viel de keus van de Offerse bevolking op Jan Artz. De Knikkerpliesie die de organisatie rondom de Offerse KnIkker regelt, reikte het bijbehorend aandenken uit aan Jan Artz.

offerseknikker_2013Foto: Links van hem zijn vrouw Bep en rechts Prins Rob d’n Urste met zijn vrouw Hettie.

Jan is sinds 1993 lid van de Peijas en in de tijd dat er nog een zomercorso door Afferden trok, met Jan van Hoof verantwoordelijk voor het optuigen van de Miss Offere praalwagen. Voor de Peijas is hij meer dan verdienstelijk want jaarlijks regelt hij het ziekenbezoek voor de prins, versiert altijd het gemeentehuis voor de Peijas voor de sleuteluitreiking en is medemaker van het sleutelkastje, waarin gedurende carnaval de sleutel van de gemeente wordt opgeborgen.

Verder heeft hij aan de wieg gestaan van ‘Vriende van de Peijas’ en heeft voor de ouderen de kletsmiddag in het leven geroepen. Tot slot is hij de grote organisator achter het jaarlijkse vlaghijsen bij de opening van het carnavalsseizoen, ging in 1995 de Peijas voor als prins en vormde in 2001 de wederhelft van Wil Denissen als boerenbruidspaar.

Voldoende voor de Knikkerpliesie om hem de begeerde Offerse Knikker uit te reiken die hij het hele jaar door op een prominente plek in zijn woning mag ophangen.

Bron: Maas- en Niersbode

image_pdf