fanfareblokfluitAfgelopen vrijdag hebben de 30 nieuwe jeugdige leden, die afgelopen zomer met blokfluitlessen zijn gestart, samen met de 65 muzikanten van fanfare Helpt Elkander geoefend. Er zijn hiervan een aantal foto’s online geplaatst in het fotoalbum. (Dank aan: Fanfare Helpt Elkander / Stichting Dorpsarchief)

Het is voor een fanfare tegenwoordig niet eenvoudig voldoende jonge muzikanten te werven. Daarom heeft fanfare Helpt Elkander uit Afferden besloten hierbij een actievere rol te spelen.

Na een intensieve wervingscampagne met o.a. een huis-aan-huis folder en introductielessen op school is het gelukt een groot aantal Afferdse kinderen enthousiast te maken voor de blokfluitlessen die de basis vormen voor een verdere muziekopleiding. De fanfare verzorgt de lessen in eigen beheer en financiert deze uit eigen middelen. Afgelopen augustus zijn 30 leerlingen gestart met de blokfluitlessen onder leiding van de dirigent van de fanfare Eric Roefs. Verwacht wordt dat een groot aantal hiervan uiteindelijk een muziekinstrument zal kiezen waarmee de jonge muzikanten later tot de fanfare kunnen toetreden.

De leerlingen zijn inmiddels zover gevorderd dat ze al iets kunnen laten horen. En om ze al eens te laten proeven hoe het is om in groot orkest mee te doen, gaan ze tijdens het komende kerstconcert een kerstliedje samen met de fanfare spelen. Afgelopen vrijdag hebben ze samen met de 65 muzikanten van fanfare Helpt Elkander geoefend. Het kerstconcert is op zondag 18 december om 11.00 uur in de kerk te Afferden.

Hiermee kan fanfare Helpt Elkander de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Temeer daar in 2006 het 100-jarige jubileum wordt gevierd. Voor dit jubileumjaar is een uitgebreid programma samengesteld: een feestweekend in het dorp, een jubileumconcert in de schouwburg van Venray en een reis voor de leden naar Hongarije.