Marleen Raijmakers, lijsttrekker van KERN bij de komende gemeenteraadsverkiezingen bezocht afgelopen week het in aanbouw zijnde huiskamerproject aan de Afferdse Heide.

huiskamerproject_kern_2014

Zij bezocht dit project dat wordt gerealiseerd op initiatief van de Stichting Bevordering Leefbaar Ouderen Afferden (BLOA) met de voorzitter van deze stichting, Huub Hermens. Naar verwachting wordt dit project in het voorjaar opgeleverd. Alhoewel Marleen Raijmakers tijdens de diverse dorpenrondes al was bijgepraat over de plannen en doelstellingen van de stichting en zij in haar rol als raadslid al aanwezig was bij de eerste steenlegging, wilde zij graag zien hoe de plannen er nu voor stonden.

Huub Hermens legde nog eens uit dat het huiskamerproject bedoeld is voor ouderen die graag zo lang mogelijk in hun eigen huis en vertrouwde omgeving willen blijven wonen. Via dit project wil het bestuur van BLOA die wens ondersteunen en met de hulp van vrijwilligers activiteiten ontwikkelen die daarop gericht zijn.

Het huiskamerproject heeft nadrukkelijk een inloopfunctie en biedt ruimte aan ongeveer 25 personen. “Ouderen kunnen naar de huiskamer komen voor een kopje koffie, een praatje te maken of een spelletje te doen. Muziek luisteren en tv kijken kan ook”, zegt Hermens. “Inmiddels hebben zich al ruim 30 vrijwilligers aangemeld. En bij voldoende belangstelling denken we ook aan activiteiten als gezamenlijk koken en gezellig samen eten. Ook overwegen wij een boodschappendienst op te zetten voor de ouderen die weinig of geen vervoer hebben.” Huub Hermens voorspelt dat door de komende vergrijzing huiskamerprojecten onmisbaar zullen worden.

Een onder de indruk zijnde Marleen verklapte aan Huub alvast dat een van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van KERN de zorg is voor diegenen die geheel of gedeeltelijk afhankelijk zijn van anderen. Het project bestempelde zij als een uitstekend voorbeeld hoe invulling kan worden gegeven aan burenhulp en vrijwilligerswerk. “Dit is invulling geven aan de zo gewenste participatiesamenleving”, benadrukt zij. Marleen sprak verder de wens uit, dat een vergelijkbaar initiatief in Siebengewald ook een groot succes mag worden.

Tenslotte wenste zij via Huub Hermens het bestuur en de vrijwilligers veel succes toe bij het verwerven van de financiële middelen om “de huiskamer” in te richten.

Bron: Maas- en Niersbode

image_pdf