Berichtenarchief oranjebuurt

Herinrichting Oranjebuurt tijdens de feestdagen

Sinds afgelopen augustus is Aannemer Arie Laarakkers BV uit Sambeek in opdracht van Gemeente Bergen bezig met de herinrichting van de Oranjebuurt in Afferden. Gemeente Bergen en de aannemer hebben er voor gekozen om de bereikbaarheid tijdens de feestdagen in…

Herinrichting Oranjebuurt Afferden gestart

Maandag 19 augustus is aannemingsbedrijf Arie Laarakkers met de herinrichting van de Oranjebuurt in Afferden begonnen. Naast vernieuwing van het riool worden de straten opnieuw ingericht. De plannen zijn in samenwerking met de buurt tot stand gekomen. Gestart is in…

Bewoners Oranjebuurt adviseren over herinrichting straten

Donderdagavond hebben bewoners van de Oranjebuurt in Afferden in Iedershuus hun wensen voor hun buurt vertaald in concrete plannen. Deze avond was een vervolg op een wekenlange verkenningsfase in de tijdelijke huiskamer in de Oranjebuurt. Aan het eind van de avond lag er voor de gemeente een gezamenlijk bewonersadvies voor de nieuwe inrichting van de buurt.Oranjebuurt herinrichting 2017 001De Oranjebuurt in Afferden wordt de komende jaren opnieuw ingericht en gerenoveerd. Om de inwoners van de zeven deelnemende straten vanaf het begin te betrekken bij het ontwerpproces, staat er sinds drie maanden een tijdelijke huiskamer in de Christinastraat. Daar kunnen bewoners op flexibele tijden hun ideeën en vragen kwijt. Tijdens ‘straatavonden’ bespraken bewoners de mogelijkheden en wensen van hun eigen straatinrichting met de gemeente én met elkaar. De verkenningsfase is vandaag in de eindfase beland met het opstellen van een bewonersadvies.Oranjebuurt herinrichting 2017 002Na een presentatie van Leon Lurvink – specialist in inrichtingen van openbare ruimtes – gingen de circa 50 bewoners tijdens een interactieve werksessie zelf aan de slag met het ontwikkelen van een advies voor hun toekomstige straat. Dit bewonersadvies draagt de gemeente vervolgens over aan de ontwerper, die op zijn beurt de eerste schetsen weer presenteert aan de bewoners.Oranjebuurt herinrichting 2017 003In de week van 17 juli wordt de huiskamer in de Oranjebuurt weggehaald. Tot die tijd kunnen bewoners hier nog terecht voor advies of een gesprek over de buurt. De verkenningsfase wordt vrijdag 14 juli afgesloten met een Oranjebuurtbarbecue.Oranjebuurt herinrichting 2017 006 Oranjebuurt herinrichting 2017 005 Oranjebuurt herinrichting 2017 004 Oranjebuurt herinrichting 2017 007Foto en Tekst: Frans Thonen
In groepjes werken de bewoners aan de inrichting van hun straat.

Meepraten over inrichting Oranjebuurt

Hoe zorg je als gemeente ervoor dat bewoners zoveel mogelijk bij de inrichting van een buurt worden betrokken? In de Oranjebuurt in Afferden heeft de gemeente Bergen gekozen voor de plaatsing van een tijdelijke ‘huiskamer’ aan de Christinastraat. De komende weken kunnen de bewoners daar hun ideeën en wensen kenbaar maken hoe hun buurt er uit moet komen te zien. Elke dinsdag en elke donderdag van 11.00 tot 20.00 uur zijn er altijd medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden en met bewoners te praten hoe de buurt het beste heringericht kan worden.Huiskamer OranjebuurtDe Oranjebuurt in Afferden staat al jaren op de planning voor een complete renovatie. De riolering wordt vervangen en dat is een mooi moment om meteen de inrichting van de hele buurt mee te pakken. Komen er straatklinkers of toch weer asfalt, komen er parkeerhavens, meer groen, straatmeubilair of andere voorzieningen? De buurt is aan zet.

Dinsdag 9 mei gaat dit pilotproject van start. “De mensen in de buurt zijn al met een flyer over de tijdelijke ‘huiskamer’ geïnformeerd”, zegt Mark Rijniers namens de gemeente. “Ik hoop dat de mensen er gebruik van maken. Samen met de bewoners willen we de buurt zo inrichten dat iedereen er de komende decennia met plezier woont.”

Tekst en foto: Frans Thonen

Gedeeltelijke opknapbeurt Oranjebuurt

In de gemeenteraadsvergadering van december 2015 is een motie aangenomen waarin het college gevraagd werd om geld beschikbaar te stellen voor het opknappen van de Oranjebuurt in Afferden. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 is geld beschikbaar gesteld. Het college van Bergen stelt nu voor om het opknappen in 3 fases te doen, maar slechts geld ter beschikking te stellen voor de fases 1 en 2.

Dat betekent, dat niet wordt voldaan aan de uitspraak van de gemeenteraad. Voor de Christinastraat en een gedeelte van de Wilhelminastraat blijft het onzeker wanneer hun straat wordt aangepakt. De VVD vindt, dat nu besloten is de Oranjebuurt op te knappen, het college dan ook de gehele Oranjebuurt moet aanpakken en niet een gedeelte daarvan weer in de wachtkamer moet zetten. “Dat verdienen de bewoners van die straten absoluut niet. Dat er in fases gewerkt wordt is logisch en fijn is het ook, dat de dialoog met de bewoners wordt gezocht. Een goede voortzetting van al meer dan 6 jaar geleden ingezet beleid.” aldus VVD fractievoorzitter Frans Pekema. Zijn partij zal dan ook bij de behandeling in de raad een amendement indienen om de hele Oranjebuurt aan te pakken. Hij hoopt en verwacht dat andere partijen dit onderschrijven.

 

Bron: Maasduinencentraal.nl

Gefaseerde opknapbeurt Oranjebuurt

Coalitiepartijen CDA en PK hebben in de gemeenteraad ingestemd met het collegevoorstel om geld beschikbaar te stellen voor het gefaseerd uitvoeren van de herinrichting van de Oranjebuurt. Eind dit jaar gaat de planvoorbereiding van start met een bijeenkomst voor buurtbewoners. De bedoeling is de plannen samen met de buurt nader uit te werken. Daadwerkelijke uitvoering van de renovatiewerkzaamheden staat gepland voor 2018.Rob Arts in Oranjebuurt 2016Bij de begrotingsbehandeling van eind vorig jaar heeft CDA fractievoorzitter Jacob Knoops de herinrichting van de Oranjebuurt opnieuw op de politieke agenda geplaatst. Het is inmiddels zeven jaar geleden dat met de bewoners in workshops is nagedacht over de herinrichting van de Kapelstraat en de Oranjebuurt. De plannen voor de Kapelstraat zijn toen uitgevoerd. Voor de Oranjebuurt was geen geld meer beschikbaar. Dat is nu anders. Voor de werkzaamheden is een bedrag van ruim € 9 ton beschikbaar gesteld. Tegelijkertijd zal geïnvesteerd worden in vervanging van rioleringen voor zes ton. Dat geld is opgenomen in het gemeentelijke rioleringsfonds.

“In totaal wordt dus ruim 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in de Oranjebuurt”, zegt CDA raadslid Rob Arts. “Voor dat geld kan de Bernhardstraat, Beatrixstraat, Irenestraat, Alexanderstraat en het grootste deel van de Wilhelminastraat worden opgeknapt. Gekozen is voor een gefaseerde uitvoering. Voor fase één en twee is nu het geld beschikbaar. Fase drie volgt later als de gemeentelijke financiële huishouding dat toelaat.”

Tekst en foto: Frans Thonen
(Rob Arts in de Oranjebuurt)

Raad Bergen kiest voor gefaseerde opknap Oranjebuurt

De herinrichting van de Oranjebuurt in Afferden is terug op de politieke agenda van de gemeente Bergen geplaatst. Een door CDA fractievoorzitter Jacob Knoops ingediende motie is aangenomen in de laatste raadsvergadering van dit jaar. Het college van B&W zal nu een voorstel voor gefaseerde uitvoering uitwerken en uiterlijk in april 2016 ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad.Rob Arts in Oranjebuurt 2016CDA raadslid Rob Arts reageert tevreden op de uitspraak van de gemeenteraad: “Het is al weer ruim zeven jaar geleden dat met de bewoners in workshops nagedacht is over de herinrichting van de Kapelstraat en de Oranjebuurt. De plannen voor de Kapelstraat zijn nadien gerealiseerd. Voor de Oranjebuurt was geen geld beschikbaar. Het vernieuwen van het wegdek en trottoirs van één of enkele straten is nu wel financieel mogelijk. Vandaar het voorstel om daar mee te beginnen.”

Na jaren van forse bezuinigingen presenteerde de gemeente Bergen dit jaar een meerjarenbegroting die het weer mogelijk maakt te investeren. Het CDA heeft in het voorjaar verzocht te investeren in de openbare ruimte. In de begroting 2016 is daarom de herinrichting van de Dorpsstraat in Afferden en het resterende deel van de Van Straelenstraat in de Bergse Kasteelherenbuurt opgenomen. Ook is een pakket verkeersveiligheidsmaatregelen rondom onder meer scholen en het structureel onderhoud aan trottoirs in alle dorpen financieel mogelijk gemaakt. Het gefaseerd opknappen van de Oranjebuurt kan binnenkort aan dit lijstje worden toegevoegd.