De geboorte van een kind

De geboorte van een kind zet je leven op de kop. Uitgaande van normale omstandigheden is de geboorte van een kind een van de mooiste dingen die je als ouders kunt meemaken. Misschien wel het allermooiste. In gesprekken met ouders merk ik wel een bezorgdheid. Ouders vragen zich af in wat voor een wereld hun kind terecht komt. En zelf heb ik wel eens meegemaakt dat er sterk getwijfeld werd om wel aan kinderen te beginnen door deze bezorgdheid. Kinderen opvoeden is een kunst en om te midden van een harde wereld de juiste normen en waarden mee te geven. Het zit in elke vader en moeder om het allerbeste mee te geven aan hun kinderen. Ouders proberen hun kinderen de beste bescherming te geven, maar niet tegen alles van de wereld kunnen kinderen beschermd worden. Vroeg of laat wordt iedereen geconfronteerd met tegenslagen, in welke vorm dan ook. Als ouders hoop je dat je je kind genoeg bagage hebt meegegeven. Die bagage is iets waar de parochie mee kan helpen! We proberen activiteiten/gezinsmissen te organiseren waar we een boodschap willen meegeven. Maar ook is de doop een belangrijk moment om kinderen toe te vertrouwen aan God die als Vader met liefde naar hen wil omzien. Ik zie uit naar de 1e doop die ik als pastoor in Afferden een keer mag gaan doen!

Advent heeft te maken met de geboorte van een kind. God stuurde zijn zoon in de wereld. En was die wereld veel beter dan de wereld van vandaag? Jezus werd, volgens het verhaal, geboren in de nacht als een Licht dat wil schijnen voor mensen. Dat Licht hebben we nodig en met de Advent breekt de tijd aan dat we hoopvol uitzien naar dat Licht. En de onverminderde taak voor ons allemaal is om dat licht te laten schijnen voor onze medemensen.

Missen in de kapel

Vanwege de hoge energiekosten vieren we de weekendmissen in de Mariakapel, behalve zondag 27 november (gezinsmis) en Kerstmis. In de kerk proberen we wel wat zuiniger te stoken. We hopen op jullie begrip!!

Gezinsmis zondag 27 november om 09.30 uur

Dinsdag 22 november hebben we met de kinderen adventskransen geknutseld. Op zondag 27 november worden deze kransen gezegend en maken we er weer een mooie Mis van, geheel gericht op de kinderen. Het kinderkoor zal ongetwijfeld weer prachtig zingen!