Sinds ik pastoor ben in deze streek heb ik al van alles gezegend met wijwater. Zelfs een carnavalswagen! Het meest recente: in Nieuw-Bergen in de kermistent de baan van de bierpulwedstrijd, in Siebengewald de fietsen van Team du Bert die de Mont Ventoux gaan beklimmen voor het goede doel ‘ALS’ en hier in Afferden, in aanwezigheid van de Dorpsraad en ASB (Afferden Samen Beter), op symbolische wijze de nieuwe Dorpsapp. Maar ook een huiszegening! Dit laatste heeft niks te maken met ‘geesten verjagen’, maar dat het samen in het huis wonen goed en vredig mag zijn. Elke zegening heeft te maken met ‘samen zijn.’ En dat is nu net zo belangrijk in onze tijd! Wat betekent ’zegenen’? Het is afkomstig van het woord ’benedicere’. En dit woord bestaat weer uit twee woorden: ’bene’ en ’dicere’, ofwel ’goed’ en ’zeggen’. Zegenen kunnen we vertalen met ’goede dingen zeggen’. Ons gezegend weten, wil zeggen dat we ons met God verbonden weten en geloven dat God ‘goede dingen tegen ons zegt’, het beste met ons voorheeft. Laten we ook elkaar zegenen door onze woorden goed te gebruiken!

Pastoor Rick Blom

Mariakapel – informatiepunt

De knikkerkoerier gaat helaas stoppen. Als parochie zijn we dankbaar dat we onze berichten hebben mogen plaatsen in dit dorpsblad. Maar nu wordt het, manieren vinden, om toch onze informatie bij onze parochianen te blijven brengen. Social Media is prima en goed, de nieuwe dorpsapp is een prachtig initiatief! Toch zullen met name de ouderen onder ons niet alles op deze manier meekrijgen. Maar elke dinsdag is de sacristie geopend om langs te komen of om te bellen voor informatie. Tijdens de Missen zullen we de aanwezigen op de hoogte houden. We zijn nog in overleg of we als parochie ook in de Maasduinen Courant onze informatie kunnen plaatsen. Daarnaast willen we de Mariakapel, die dagelijks geopend is, gebruiken als informatiepunt waar mensen informatie over de vieringen kunnen vinden.

Mariaviering 25 mei om 19.00 uur

We hebben een prachtige Mariakapel in Afferden! Daar mogen we best trots op zijn. Op donderdag 25 mei houden we om 19.00 uur een Mariaviering. Dit is geen H. Mis, maar een viering met Marialiedjes, bijbeltekst, voorbeden, korte aanbidding van het Allerheiligste en voor iedereen een kaarsje aansteken voor persoonlijke intenties. Welkom!

Eind mei en begin juni andersom

In de meimaand is de Mis op zondag en in juni op zaterdagavond. Maar! Het laatste weekend van mei is de Mis op zaterdag 27 mei om 19.00 uur en het 1e weekend van juni is de Mis op zondag 4 juni om 10.00 uur.image_pdf