Zalig Pasen!

Voor ons gevoel ligt Pasen alweer achter ons! Wanneer dit schrijven uitkomt zijn we al weer een week verder. Het weekend na Pasen, 23/24 april, wordt ook wel ‘beloken Pasen’ genoemd. Het woord ‘beloken’ is het voltooid deelwoord van ‘beluiken’, het tegengestelde van ‘ontluiken’. Beloken betekent dus ‘afgesloten’. Met beloken Pasen hebben we het zogenoemde ‘Paasoctaaf’ afgesloten. Het woord ’octaaf’ betekent ’acht’ (denk maar aan de muziek). Vanaf 1e Paasdag geteld (1e Paasdag zelf meetellend) t/m de zondag erop zijn 8 dagen. Het Paasoctaaf geeft aan dat we Pasen de hele week lang hebben gevierd. 

Maar de gehele Paastijd duurt wel langer; tot en met Pinksteren! Veel mensen denken dat Pasen afgelopen is na 2e Paasdag, maar het is pas het begin! Laat het Paasfeest ook voor ons een nieuw begin zijn. De lente is begonnen, we zien nieuw leven om ons heen. Het christelijk Pasen sluit daarbij aan. Jezus heeft gezorgd voor nieuw leven door op te staan uit de dood. Laat het Licht van zijn verrijzenis schijnen in ons leven. Laat dat Licht ook schijnen via onze aanwezigheid bij anderen. Het Licht laat ons opstaan want dat is wat liefde met ons doet. Pasen is een opdracht en meer dan een mooie gedachte. Laten we zorgen voor een nieuw begin door op een goede manier er voor elkaar te zijn en ons licht voor de ander te laten schijnen.

Pastoor Rick Blom.

Moederdagviering 8 mei

Iedereen is uitgenodigd om deel te nemen aan de Moederdagviering op zondag 8 mei om 10.00 uur. Let op het tijdstip! Door corona is de viering vorig jaar, en misschien zelfs het jaar ervoor, niet door kunnen gaan. De Mis wordt zoals gebruikelijk gehouden bij het boskapel. De muzikale bijdrage wordt verzorgd door de Gemengde Zangvereniging Laetitia en door het kinderkoor van Afferden.

image_pdf