De verkoop van certificaten ter ondersteuning van de inrichting van de nieuwe zaal bij de Alverman loopt nog steeds. Tweederde van het beoogde bedrag van 25.000 euro is inmiddels opgehaald. Een mooi resultaat dat volgens de werkgroep Offere Mien Offere nog zeker zal doorgroeien. Tot eind oktober bestaat nog de mogelijkheid Alverman 2.0 te ondersteunen door de aankoop van één of meerdere certificaten à 25 euro per stuk.

De afgelopen maanden heeft laten zien dat niet alleen veel Offersen Alverman 2.0 willen steunen. Ook buiten Offere hebben bedrijven en organisaties interesse in de aankoop van certificaten getoond. Zelfs enkele politieke partijen binnen de gemeente Bergen kochten certificaten om het nieuwe sportieve en sociaal-culturele hart van Afferden te ondersteunen. Tevens heeft onlangs het bestuur van Bergen Limburg Online, een website met nieuws en informatie over de gemeente Bergen een duit in het zakje gedaan en certificaten aangekocht.

De meeste inwoners van Offere zijn inmiddels benaderd voor de aankoop van certificaten. Zij die de certificatenverkoper hebben gemist, kunnen via een mail naar communicatie@Alverman.nl aangeven hiervoor in aanmerking te willen komen. Ook bestaat tijdens de opening van Alverman 2.0 op 1, 2 en 3 juli de mogelijkheid om nog certificaten te kopen. Tijdens de opening wordt tevens bekend gemaakt welke personen, organisaties en bedrijven vier of meer certificaten hebben gekocht.