Op donderdag 5 maart om 19.30 uur zal er in partycentrum Kubbus een informatie avond worden gehouden over de aanpassing van het fietspad aan de N271 tussen Bergen en Heijen.

Deze werkzaamheden starten binnenkort en de aannemer zal een toelichting geven hoe en wanneer hij e.e.a. gaat uitvoeren, met welke verkeersmaatregelen en eventuele omleidingen en in welke faseringen.

Uitnodigingen hiertoe worden huis- aan huis bezorgd bij de aanwonenden langs het werkvak, gepubliceerd in de Niers- en Maasbode en op de gemeentelijke- en provinciale websites geplaatst.