Beste gebruikers van de Alverman en inwoners van Afferden,

Het huidige interim bestuur bestaat uit 15 Afferdenaren m/v die tijdens de crisisbijeenkomst van 4 december zijn opgestaan om het voortbestaan van de Alverman te garanderen. Daarnaast is er nog een groep van 25 personen die hebben aangegeven om meer in praktische zin een handje te willen helpen bij diverse werkzaamheden.

Wat is er ondertussen gebeurd?

We hebben in feite een tweesporen koers gevaren.

1: Wat is er direct nodig om de Alverman open te houden?
Dan hebben we het over een veelvoud van taken zoals zorgen dat de financiën goed geregeld zijn, inkoop, kas, facturering, voorraadbeheer etc. Maar ook schoonmaak, onderhoud, technische klussen binnen en buiten, sleutelbeheer en nog wat naweeën van de nieuwbouw die afgehandeld moesten worden. Verder een goed actueel overzicht en beheer van de ruimtes, reserveringen, de website updaten etc. Al deze taken zijn in werkgroepen belegd waarin ook de eerder genoemde 25 vrijwilligers actief zijn.

2: Het ontwikkelen van een toekomstvisie.
Om te voorkomen dat we blijven hangen in de noodzakelijke praktische aanpak, is het ook belangrijk om na te denken over de toekomst van de Alverman, om daar een visie en een missie over te beschrijven, daar doelen bij te formuleren en dat vervolgens te vertalen naar een plan van aanpak. Met dit onderdeel zijn we al aardig gevorderd en kunnen we jullie binnenkort ook presenteren.

Waarom praten we nog over een interim bestuur? Niet iedereen wist precies wat er op hem/haar af zou gaan komen toen ze op 4 december opstonden. Vandaar dat we ook gestart zijn als collectief en alle taken samen hebben opgepakt en niet meteen één persoon verantwoordelijk te maken voor één taak. Dus doen we veel samen en in onderlinge afstemming. Op termijn zullen taken concreter bij personen belegd worden die we ook met namen kunnen gaan benoemen. Nu zijn we blij met deze constructie en zien we ook dat er voldoende kwaliteit, capaciteit, inzet en motivatie is om dit verder vorm te geven.

Graag willen we jullie binnenkort bijpraten over de actuele stand van zaken. De datum volgt spoedig.

Betreft consumptiebonnen

Op dit moment zijn er nog consumptiebonnen in omloop. We willen iedereen de kans geven om deze voor 1 juli 2024 op te maken, daarna komen ze te vervallen. Bij evenementen zullen we voortaan overgaan tot het gebruik van consumptiemunten die ook alleen bij evenementen gebruikt kunnen worden, dus niet bij reguliere activiteiten, repetities en sportwedstrijden.

Met vriendelijke groet, het interim bestuur van de Alverman.

image_pdf