Sinds medio 2013 onderzoekt de werkgroep WAA (Werkgroep Accommodaties Afferden) op verzoek van de Gemeente de gewenste toekomst van de accommodaties in Afferden.

De stand van zaken van 2013 tot heden:


Randvoorwaarden voor de toekomstige accommodatie:

Het onderzoek vindt plaats binnen de door de gemeente(raad) aangegeven randvoorwaarden namelijk:

 • een duurzame zelfstandige exploitatie,
 • combineren van functies (centralisatie), waardoor multifunctioneel gebruik van ruimtes ontstaat
 • voldoen aan de wensen van de gebruikers,
 • op maat voor het dorp
 • rekening houdend met de te verwachten demografische ontwikkelingen.


Visie van de werkgroep:

In het zorgvuldige onderzoek zijn een aantal opties vergeleken, namelijk de gymzaal bij Basisschool ’t Diekske, of bij gemeenschapshuis ‘Iedershuus’ of bij ‘de Alverman’.

De werkgroep is tot de conclusie gekomen dat doorontwikkeling van de Alverman met gymzaal en gemeenschapsvoorziening de beste kansen voor de toekomst heeft. De centralisatie van activiteiten en het gebruiken van de huidige faciliteiten bij ‘de Alverman’ geeft bij doorontwikkeling op deze locatie de meest gunstige exploitatie voor de langere termijn en meer mogelijkheden om de activiteiten te behouden in de toekomst.


Draagvlak voor de visie:

Deze visie is voorgelegd aan de gebruikers van Iedershuus en gymzaal in april 2014. In dit overleg bestond voldoende draagvlak om de visie verder uit te werken. Vervolgens heeft de werkgroep deze visie voorgelegd aan wethouder Lia Roefs (juni 2014) en goedkeuring van de raad gevraagd om de visie verder uit te werken (oktober 2014). De gemeenteraad en wethouder Roefs staan achter de visie van de werkgroep.

Met positief advies (okt 2014) kan de verdere ontwikkeling van het omschreven plan door de werkgroep worden uitgewerkt onder de volgende voorwaarden:

 • ambtelijke ondersteuning bij het uitwerken van plannen
 • een substantiële gemeentelijke bijdrage in de investering in het uiteindelijke plan voor de doorontwikkeling van ‘de Alverman’ tot multifunctionele accommodatie
 • externe begeleider bij de verdere uitwerking


Extra onderzoek Dorpsraad:

In november 2014 is de werkgroep op verzoek van de Dorpsraad Afferden “on hold” gezet, omdat de Dorpsraad toch nog enkele aspecten en alternatieve mogelijkheden voor het gemeenschapshuis ‘Iedershuus’ en de gymzaal bij Basisschool ’t Diekske nader wilde onderzoeken voordat de werkgroep de plannen definitief verder gaat uitwerken.

In maart 2015 heeft de Dorpsraad, na een zorgvuldig onderzoek naar mogelijke alternatieven, waarbij contact is geweest met het bestuur van Stichting Iedershuus, Lijn 83, Stichting Alverman, en Vereniging Kleine Kernen Limburg, aangegeven zich volledig achter de visie van de werkgroep te scharen. De Dorpsraad is vertegenwoordigd in de werkgroep en zal hier constructief en kritisch meedenken.


Hoe gaat het nu verder:

Als eerste staat nu een bijeenkomst op stapel met zoveel mogelijk gebruikers om onder deskundige leiding tot een goed programma van eisen (PvE) te komen. Nadat het PvE is vastgesteld kan de bouwtekening (ruwe schets) uitgewerkt worden. De gebruikers zullen binnenkort hiervoor worden uitgenodigd.

Verder is het de bedoeling de regie te verbreden door de vorming van een stuurgroep die bestaat uit o.a. een afvaardiging van gebruikers (verenigingen), de Alverman, de Dorpsraad, de Horeca, de werkgroep en de gemeente.


Voorlichtingsavond gemeenschap Afferden

Op het moment dat er meer zicht is op het programma van eisen en een daaruit voortkomend plan en mogelijk ruwe schets gaat de werkgroep een dorpsbrede voorlichtingsavond houden voor gebruikers en niet-gebruikers van accommodaties in Afferden.

Verder is het plan van de Werkgroep om regelmatig te berichten in de Knikkerkoerier en via de website van Afferden over de voortgang.

Heeft u vragen of ideeën m.b.t. het verder ontwikkelen van het accommodatiebeleid voor Afferden, neem dan contact op met een van de werkgroepleden.

De Werkgroep:

 • Nic Salden (Alverman)
 • Wilbert Pothoff (Destion)
 • Jan Buddiger (Iedershuus)
 • Arno Broekman (School)
 • Mat Wijers (Fanfare/gebruikers)
 • René Aengenend (Dorpsraad)
 • Brigitta den Boer (Dorpsraad) brigittadenboer@gmail.com

Maart 2015

image_pdf