1920-1929

De Blök

Hoewel in 1918 woningvereniging Cosmas & Damianus als voorloper van het huidige Destion wordt opgericht is van sociale woningbouw vóór 1945 nauwelijks sprake. In 1919 worden in Afferden 4 huurwoningen aan de Langstraat en 2 op het Gening gebouwd. In het jubileumboekje ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de woningvereniging in 1993 lezen we:…

Verkeer in de jaren 1910 – 1930

De verkeersmiddelen waren destijds nog heel beperkt. De auto was geleidelijk in opkomst maar voor vervoer van personen en goederen was men nog in hoofdzaak aangewezen op kar en paard.

In 1912 en 1925 zijn in Bergen bebouwde kommen volgens de Motor- en Rijwielwet van 1906 vastgelegd. Daarbij zijn voor de kernen van Heijen, Afferden, Siebengewald, Bergen, Aijen, Well en Wellerlooi bebouwde kommen met een maximum snelheid van 15 km per uur aangewezen.

Luchtfoto begin jaren 20

Een fragment van een luchtfoto uit de jaren 20 van de vorige eeuw met op de voorgrond de vermoedelijke locatie van de oude burcht aan de Maas. Voordat kasteel Bleijenbeek wordt gebouwd, heeft er in de veertiende eeuw een burcht aan de Maas gestaan. De grootte van de burcht was ca. 30 x 30 meter…

Elektriciteit in de gemeente Bergen

Siebengewald had in 1926 het voorrecht als eerste dorp van de gemeente Bergen aansluitingen te krijgen op een elektriciteitsnet. Deze plaats is toen aangesloten op het net van Elektrizitätswerke te Wesel in Duitsland. Vervolgens hebben in 1929 de andere dorpen ook zo’n voorziening gekregen van de Limburgse Electriciteits Maatschappij ofwel PLEM. De aansluitingen bleven vrijwel…

Voetbalclub A.V.C. rond 1920

De oudste foto van de voetbalclub van Afferden A.V.C. Deze foto is gemaakt rond 1920. In het jubileumboek van HRC uit 1987 worden de volgende namen vermeld: Staand: Handrie Verberkt, Herman vd Woldenberg of Wim vd Heijden, Tinus Kepser, ….., Sef Erren, Paul Pleunis, Bèr ErrenKnielend: Henk v Marwijck, (?), Handrie Urselmann, …..Liggend: Ties Kepser,…

Telefoon in Afferden

Eind 19e eeuw wordt de telefoon uitgevonden. In 1915 zijn in Nederland 75.000 abonnees op het telefoonnet aangesloten. Deze worden in de “Naamlijst voor den interlocalen Telefoondienst” vermeld. In 1920 verschijnen de eerste abonnees uit Afferden in het telefoonboek: het zijn er drie. Als je iemand wilt bellen, gaat dat via het “hulppostkantoor” waar iemand…

De oude parochiekerken

Tekeningen van de bouwgeschiedenis van de oude kerk van Afferden uit 1928. In de legenda de bouwstadia van de kerk met als oudste gedeelte de fundamenten van de oude toren uit de 13e eeuw (VIII). XVA verwijst naar het eerste gedeelte van de 15e eeuw. De oude parochiekerken De eerste kerk van Well is waarschijnlijk…

Poortgebouw van kasteel Bleijenbeek

In dit gebouw woonden vroeger de medewerkers van het kasteel. Links van de poort woonde lange tijd de familie van rentmeester Groetelaars. Peter Groetelaars, geboren in 1882, kwam in 1917 in dienst bij de toenmalige eigenaar van het kasteel, de heer Prins. Later werd hij benoemd tot rentmeester. De rentmeester beheerde het kasteel en het…

Foto in de Katholieke Illustratie: dorpsstraat 1925

Deze foto verschijnt in 1925 in de Katholieke Illustratie. Dit is een Nederlands geïllustreerd weekblad voor Katholiek Nederland dat gedurende 101 jaar (1867-1967) een veelgelezen familieblad is. Het bevat veel artikelen over katholieke onderwerpen, zoals heiligenverhalen en katholieke politiek, maar heeft ook aandacht voor cultuur, wetenschap en nieuws. Na de Tweede Wereldoorlog verliezen de kerken…

Hoogwater 1926

Lange tijd is het dorp Afferden niet beschermd door een winterdijk. Bij hoog water komt het dan wel eens voor dat het water tot in de Dorpsstraat stroomt zoals op deze foto uit 1926 te zien is. Links op de foto café het Zwaantje (Raijmakers) en het huis rechts is bakkerij Van den Bergh.