Nu de werkzaamheden in en om Alverman 2.0 de eindfase naderen, zijn vele ogen gericht op de voorbereiding van het openingsweekend op 1, 2 en 3 juli. Alhoewel alle details nog niet bekend zijn, is wel duidelijk dat dit openingsweekend van Alverman 2.0 een echt dorpsfeest moet worden. Een feest waar heel het dorp en verenigingsleven bij betrokken wordt.

De metamorfose van sportcentrum naar sociaal cultureel en sportief centrum heeft wat voeten in de aarde gehad maar is in de afrondende fase beland. Dit betekent dat in het eerste weekend van juli uitgebreid stil gestaan kan worden bij de opening van Alverman 2.0. Gedurende drie dagen staan diverse activiteiten op het programma variërend van officiële handelingen, kennismaking, demonstraties, muziek en gezellig samenzijn.

Om alvast een tip van de sluier op te lichten kan de organisatie melden dat op de eerste dag, vrijdag 1 juli de aandacht uitgaat naar de officiële opening met receptie en de onthulling van onder andere een kunstwerk. Tevens is er muziek van onder meer de Emulegro’s, een band die bij vele Offersen fijne herinneringen zal losmaken.

Zaterdag 2 juli ligt de focus op het verenigingsleven. Alle Offerse verenigingen ontvangen binnenkort een uitnodiging waarin zij kunnen aangeven op welke wijze zij zich die dag willen presenteren aan het publiek. Ook staat een survivaltocht op het programma en zijn er activiteiten voor de jeugd. De zaterdag moet uitmonden in een gezellig dorpsfeest met muziek en een hapje en een drankje.

Zondag 3 juli, de laatste dag van het openingsweekend staat een concert van fanfare Helpt Elkander in combinatie met een gezellige dorpsbrunch centraal. Verdere bijzonderheden richting het openingsprogramma volgen binnenkort.

Wel kan alvast gemeld worden dat Offerse gouden- en diamantenbruidsparen in de periode van februari 2020 tot juli 2022 in aanmerking kunnen komen voor 2 gratis kaartjes voor deze dorpsbrunch. Fanfare Helpt Elkander was gedurende die periode in verband met het coronavirus niet in staat om de jubilarissen een persoonlijke serenade te brengen. Tijdens dit concert wil de fanfare de jubilarissen nog even in het zonnetje zetten. Jubilarissen die hiervoor in aanmerking willen komen dienen zich voor 1 juni aan te melden via secretaris@fanfarehelptelkander.nl