Na ruim 7 jaar van overleg en ontwerpen is de kogel eindelijk door de kerk: de uitbreiding van sportpark Alverman met een grote zaal voor binnensport, sociaal-culturele activiteiten en bijbehorende ruimtes gaat definitief door.

In maart 2020 heeft de gemeenteraad van Bergen een bijdrage toegezegd. Naast een verwachte opbrengst van provincie Limburg, diverse fondsen en eigen bijdrages van stichting Alverman en stichting Iedershuus zijn met de gemeente de afgelopen weken afspraken gemaakt over de totale financiering van het plan Alverman 2.0. Wij verwachten dat de gemeenteraad hier in maart mee zal instemmen. Hierdoor is nu de start van de nieuwbouw mogelijk.

Hiermee krijgt Afferden een unieke multifunctionele accommodatie, waar sociaal-culturele activiteiten, binnensport én buitensport samenkomen, waardoor de Alverman het kloppend hart voor de verenigingen in Afferden gaat vormen!

De bouw wordt uitgevoerd door Hoex Bouw uit Oostrum onder begeleiding van een projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de verenigingen die gebruik (gaan) maken van de nieuwe accommodatie. Deze projectgroep zal inwoners van Afferden vragen om daadwerkelijk de handen uit de mouwen te komen steken. Wie hieraan nu al of tijdens de bouw wil meedoen, kan zich opgeven bij de voorzitter van de projectgroep Harrie Honig. Email: projectleider@alverman.nl
Ook zal aan de inwoners van Afferden gevraagd worden om financieel een ‘steentje’ bij te dragen aan de realisatie. De accommodatie is immers ván en vóór het hele dorp!

We verwachten dat de aannemer in het voorjaar van 2021 zal starten met de bouw en dat deze eind 2021 gereed zal zijn.
Met de huidige huurders van Iedershuus is in goed overleg tijdelijke huisvesting geregeld tijdens de bouwperiode, uiteraard zodra de coronamaatregelen dit weer toelaten. Daardoor kan er ook een start gemaakt worden met de verdere realisatie van het nieuwe zorgcentrum op de locatie Iedershuus. Stuurgroep Alverman 2.0