Berichtenarchief gezondheidscentrum

Wat is Afferden Samen Beter?

Aanleiding oprichten werkgroep Afferden Samen Beter: Hoe moet het verder in de toekomst als je zo lang mogelijk in Afferden wilt blijven wonen? Sluit onze leefomgeving dan nog wel aan bij de voorwaarden en behoeften die we dan hebben? Zijn…

Fysio Bergen vestigt zich in Afferden

Per 2 oktober vestigt Fysio Bergen een tijdelijke fysiotherapiepraktijk in de voormalige buurtwinkel van Keijsers – Verberkt aan de Dorpsstraat 44 in Afferden. Momenteel wordt de voormalige winkelruimte omgebouwd tot een behandelruimte met aangrenzend een wachtkamer.Fysio Bergen naar Afferden“Wij behandelen al jaren veel mensen uit Afferden, zowel thuis als in Bergen”, zegt Leon de Swart die samen met zijn collega Ronald Vernooy al 28 jaar met Fysio Bergen in Nieuw Bergen is gevestigd. “In het nieuwe gezondheidscentrum in Afferden waar diverse gezondheidsdisciplines worden ondergebracht, gaan wij de fysiotherapie verzorgen”, vervolgt hij. “De ontwikkeling van dat gezondheidscentrum duurt langer dan gepland. Daarom hebben we gekozen voor deze tijdelijke praktijkruimte in de Dorpsstraat.” Afferden wordt de tweede dependance van Fysio Bergen. De andere dependance is gevestigd in Siebengewald.

Fysio Bergen is een actieve participant in het concept positieve gezondheid dat ook in het te ontwikkelen gezondheidscentrum wordt omarmd. In deze nieuwe benadering wordt gezondheid niet uitgedrukt in de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en hierin zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Foto: Leon de Swart(links) en Ronald Vernooy

Bron: Frans Thonen

Tweede fysiotherapiepraktijk in Afferden

Het ziet er naar uit dat Afferden een tweede praktijk voor fysiotherapie krijgt. Naast de gevestigde fysiotherapiepraktijk in de Kapelstraat blijkt een fysiotherapeut actief in Bergen en Siebengewald vergevorderde plannen te hebben om een praktijk te beginnen in de leegstaande buurtwinkel van Keijsers-Verberkt in de Dorpsstraat in Afferden. Deze fysiotherapeut schijnt volgens ingewijden goede contacten te onderhouden met huisarts Jung. Deze dorpsarts gevestigd aan de Veerstraat wil graag op de plek van Iedershuus in het Heijmanspark een nieuw gezondheidscentrum bouwen. Deze plannen hebben vertraging opgelopen omdat de dorpsbewoners nog geen eenduidig besluit over de toekomst van dit gemeenschapshuis hebben genomen.

Buurtwinkel (voormalig) Keijsers-Verberkt

De betreffende fysiotherapeut die zich ook in dit gezondheidscentrum wil vestigen kiest daarom voor een tijdelijk onderkomen aan de Dorpsstraat. Een wijziging van bestemming van dit pand is sinds 13 juli bij de gemeente Bergen ingediend.

Bron: Frans Thonen

Open brief accommodatiebeleid Afferden

Beste Offerse mensen, Het Andere Geluid is ontstaan vanuit mensen in Afferden die zich betrokken voelen bij de ontwikkelingen en het voortbestaan van de voorzieningen en daarmee de leefbaarheid in Afferden. In de afgelopen maanden is er van alles gezegd…