Tag: Werkgroep Afferden Samen Beter

Afferden Samen Beter voortaan een vereniging

Werkgroep Afferden Samen Beter mag zich voortaan een vereniging noemen. Op 25 februari werd bij de notaris de handtekening onder de oprichtingsstatuten gezet. Een belangrijk moment voor deze werkgroep die al vanaf 2014 samen met inwoners probeert te werken aan een duurzame en leefbare gemeenschap in Afferden. Bij zo’n belangrijke mijlpaal mag wel even stilgestaan…

‘Afferden Samen Beter’ voor wie? waarom? hoe? en wat?

Voor wie is Afferden Samen Beter in het leven geroepen? Wat was de aanleiding? Voor alle inwoners van Afferden, na kennisname van de te verwachten grote impact van krimp en dubbele vergrijzing op de leefbaarheid van de dorpsgemeenschap en de urgentie hierop tijdig te acteren. Waarom wil Afferden Samen Beter iets ondernemen? Wij geloven erin…

‘Afferden Samen Beter’ Hoe staan we ervoor?

Het Burgerinitiatief Afferden Samen Beter gaat in 2020 met nieuwe energie verder met o.a.: Het oprichten van een juridische vorm, waarbij de eigen regie van, voor en door inwoners ter bevordering van algemeen welzijn en zorg d.m.v. medezeggenschap als lid verankerd gaat worden. Het ondersteunen van initiatieven uit de ontstane werkgroepen: Ontmoeten en verbinden: Dorpsbrunch…

Dorpsraad en Afferden Samen Beter varen ieder hun eigen koers

‘Dorpsraad Afferden’, door het dorp gekozen leden, behartigt de belangen van de inwoners in het algemeen en in brede zin en is een belangrijke schakel tussen de inwoners, de gemeente en de andere kerkdorpen. Leefbaarheid in het dorp is het uitgangspunt. ‘Afferden Samen Beter’ is een initiatief van en voor inwoners van Afferden die samen…

Nieuw 50-Dagenplan aangesloten bij Afferden Samen Beter

Het idee is om de 7 albasten panelen in het altaar van de kerk meer toegankelijk te maken voor publiek door: Een korte documentairefilm te laten maken over deze bijzondere panelen. Te beginnen de panelen d.m.v. grote reproducties op ooghoogte blijvend ten toon te stellen met verklarende tekst erbij. Te beginnen met meer bekendheid te…

Is belangstelling voor Afferden Samen Beter tanende?

Vormde de keuze voor de Mariakapel de reden dat afgelopen dinsdagavond zo weinig mensen de dorpsavond van Afferden Samen Beter bezochten? Of is er gewoon weinig belangstelling voor de onderwerpen om Afferden op termijn toekomstbestendiger te maken? Het aantal bezoekers is in ieder geval veel te weinig om te kunnen spreken van enig urgentiegevoel bij…

Alle opgehaalde IDEEEN en WENSEN in AFFERDEN

De werkgroep Afferden Samen Beter heeft in samenwerking met de HAN (KRAKE-project) vanaf 2017 tot heden op allerlei manieren ideeën, wensen en meningen verzameld, die betrekking hebben op zorg, welzijn en leefbaarheid van Afferden in de toekomst. Deze opgehaalde ideeen zijn een actuele brede aanvulling op het reeds bestaande DOP (Dorpsontwikkelingsplan). Hierbij een overzicht per…

Fotoalbum: Afferden Samen Beter werkt aan concrete plannen

In coöperatief verband leegstaande panden opkopen en opknappen, een beweegtuin in het Heijmanspark, een supermarkt die gerund wordt door vrijwilligers, onderteksten op naamborden in Offers dialect, een jeugdhuis, uitbreiden activiteiten Offers Treffe met bijvoorbeeld een zeskamp en een moestuin voor jong en oud. Dit zijn enkele van de vele ideeën die afgelopen week in partycentrum…

Analyse dorpsdagboeken Afferden

Hier een beknopte analyse van het resultaat van de bijdragen uit de Dorpsdagboeken, gemaakt door Ellen van Wijk (HAN/KRAKE-project). De rondreis van hand tot hand in het dorp was van jl. september tot december 2018. Er waren 2 soorten dagboeken: Zorg en Welzijn(10 stuks) en Afferden Algemeen(10 stuks) verspreid onder verschillende leeftijdsgroepen. Oogst: in totaal meer…